Återbetalningspolicy för bästiptv.org

Välkommen till bästiptv.org! Vi värdesätter våra kunder och strävar efter att erbjuda en enastående IPTV-upplevelse. I händelse av att du är missnöjd med våra tjänster, är vi här för att hjälpa dig med vår återbetalningspolicy.

Återbetalning för Tjänster

  1. Återbetalningar inom 7 dagar

Om du inte är nöjd med våra tjänster har du rätt att begära en återbetalning inom 7 dagar från köptillfället. För att ansöka om återbetalning inom denna tidsram, vänligen kontakta vår support.

  1. Återbetalningar efter 7 dagar

Efter 7 dagar från köptillfället kommer vi inte att bevilja några återbetalningar för våra tjänster.

  1. Återbetalningsvillkor

För att vara berättigad till återbetalning inom 7 dagar måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du måste ha köpt tjänsten direkt från bästiptv.org.
  • Din begäran om återbetalning måste vara skriftlig och skickas till vår support.
  • Återbetalningsbegäran kan godkännas eller avslås efter vårt eget gottfinnande.
  1. Återbetalningsmetod

Återbetalningar kommer att utföras med samma betalningsmetod som användes vid köpet. Återbetalningen kommer att behandlas inom en rimlig tidsram.

  1. Avslutad Tjänst

Om du har avslutat din tjänst med bästiptv.org är du inte berättigad till någon återbetalning.

För att begära en återbetalning, vänligen kontakta vår support på [kontaktinformation]. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt och försöka lösa eventuella frågor eller problem som du kan ha.

Observera att denna återbetalningspolicy gäller endast för tjänster som köpts direkt från bästiptv.org. Om du har köpt våra tjänster genom en tredje part, vänligen kontakta dem för information om deras återbetalningspolicy och villkor.

Tack för att du väljer bästiptv.org som din IPTV-tjänsteleverantör. Vi är här för att ge dig en kvalitetsupplevelse och hjälpa dig med eventuella frågor du kan ha angående våra tjänster.

Open chat
Hallo